Detachering

Naast de normale beveiligingstaken kunnen er ook beveiligers worden gedetacheerd naar collega beveiligingsorganisaties. Deze worden dan van WS Security ingehuurd. Dit geldt niet alleen voor beveiligers doch ook voor facilitaire diensten. Wilt u informatie, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via het contactformulier, zodat wij daarop kunnen antwoorden.

Een detacheringsbedrijf verschilt van een uitzendbureau daarin dat een detacheerder alleen maar mensen in eigen dienst heeft. Een uitzendbureau heeft zowel mensen in dienst als mensen die tijdelijk worden uitgezonden.

Op veiligheidsgebied is er ook een fundamenteel verschil: bij uitzenden worden de verantwoordelijkheden praktisch overgedragen aan de inlener waarbij het uitzendbureau alleen de basisvoorlichting dient te geven.(geregeld in VCU). Bij detacheren zijn beide partijen verantwoordelijk voor de veiligheid wat wil zeggen dat zij hun zaken beide in orde dienen te hebben, zoals geregeld in de ‘Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers’ (VCA*/**).

De sociale werkplaats detacheert soms ook mensen bij gewone bedrijven, in een poging ze weer in de reguliere maatschappij aan het werk te krijgen.